Student & Starter: “Draagt de gemeente bij aan onbetaalde werkervaringsplekken?”

Student & Starter acht het van groot belang dat er binnen de gemeentelijke organisaties en in de directe invloedsfeer van de gemeente controle plaatsvindt op werkervaringsplekken, zodat uitbuiting en de negatieve invloed van werkervaringsplekken op de arbeidsmarkt kan worden aangepakt.

Een werkervaringsplek is een stage zonder studie. Veel mensen moeten nog steeds genoegen nemen met deze werkervaringsplekken in plaats van een echte baan. Een werkervaringsplek kan zinvol zijn om iets te leren, maar vaak behelst het eigenlijk een onbetaalde baan. Dat soort situaties leidt tot verdringing, dat werkervaringsplekken simpelweg gebruikt worden om kosten te besparen in plaats van mensen iets te leren. Naast dat dit demotiveert, ondermijnt dit het minimumloon. Student & Starter vindt dat hier iets in moet veranderen.

De gemeente wil met het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017 jongeren aan een baan helpen door werkgevers en werknemers te koppelen. Laatst is gebleken dat jongeren niet alleen aan banen gekoppeld worden, maar ook aan onbetaalde werkervaringsplekken.

Student & Starter vindt het onwenselijk dat de gemeente bijdraagt aan het ontstaan van onbetaalde werkervaringsplekken en vindt het daarom belangrijk dat er altijd eisen worden gesteld aan dit soort plekken. Juist omdat werkervaringsplekken niet verbonden zijn aan een opleiding, zoals wel het geval is bij stages, is het extra belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt.

Vandaar dat Student & Starter in samenwerking met GroenLinks, SP en PvdA deze vrijdag schriftelijke vragen stelde aan de wethouder over onbetaalde werkervaringsplekken die een link hebben met de gemeente. Dit kan een subsidie-, aanbestedings- of vergunningsrelatie zijn.