Voorjaarsnota: start-ups, duurzaam ruimtegebruik en een levendige Uithof.

Afgelopen vrijdag kwam voor de gemeenteraad de voorjaarsnota vrij. Student & Starter vindt de volgende dingen:

Duurzaam gebruik van de ruimte die we hebben
De voorjaarsnota pleit voor inbreiding, meer mensen op dezelfde vierkante meter. Student & Starter vindt dit een geweldig plan. Wij denken zelfs dat het nog een stuk uitgebreider kan. Inbreiding kan toegepast worden op al het ruimtegebruik in de stad, niet alleen in huisvesting. Wij zien een Utrecht voor ons waar van alle ruimte minimaal dubbel gebruikt wordt: sportveldjes bovenop kantoren, parkeerplekken met een dak met zonnepanelen, gevels met gevelbeplanting voor zuurstof en  parkeerterreinen met een warmte- en koude opslag eronder.

Leegstaand vastgoed + start-ups/scale-ups
In de voorjaarsnota wordt gesproken van een consistent overschot aan leegstaand vastgoed. Dit betekent dat het college haar doel om de leegstand te verminderen niet heeft gehaald. Eerder dit jaar werd duidelijk dat start-ups en scale-ups het steeds moeilijker hebben om gepaste ruimte te vinden waar zij kunnen groeien binnen Utrecht en daarom vaak naar andere steden uitwijken. Voor Student & Starter lijkt dit een 1+ 1 = 3 situatie.

De stad groeit, cultuur mag meegroeien
We zijn blij dat de gemeente een oplossing heeft geboden aan De Zeven, een zevental culturele instellingen die eerder wel een positief advies kregen, maar geen subsidie, waaronder de Metaal Kathedraal en het Volksbuurtmuseum. Waar we niet over te spreken waren, was het uitblijven van de beloofde prijsindexatie van subsidies. Bij de cultuurnota in november 2016 hebben wij aangedrongen op het meenemen van loon- en prijsstijgingen bij de cultuursubsidies. Helaas zien we dit nu nog niet terug in de voorjaarsnota. Nu wordt ongemerkt de kaasschaaf over de cultuursubsidies gehaald. Er wordt beloofd volgend jaar te zoeken naar dekking voor de indexatievorm, maar wij willen dit nu aangepast zien.

Een levendige Uithof
Wij zouden graag zien dat de beoogde investeringen voor Rijnsweerd en Utrecht Oost gelinkt worden aan de campusvisie van de Universiteit Utrecht die binnenkort besproken wordt. Uiteraard zijn wij geheel voor een levendige Uithof. We zien dit daarom graag soepeltjes verlopen met zowel de gemeente als de onderwijsinstellingen aan tafel.

Kortom: Student & Starter is erg te spreken over de plannen voor inbreiding. Waar we nog toevoegingen zouden willen zien is algeheel duurzaam dubbel gebruik van onze ruimte, prijsindexatie voor cultuursubsidies en een oplossing voor het tekort aan groeiruimte voor start-ups.