Student & Starter: Het is hoog tijd dat de burn-out problematiek bij studenten wordt aangepakt!

Student & Starter wil al langere tijd meer aandacht voor burn-outs bij studenten en een aanpak om dit probleem te verhelpen. Daarom zien wij graag concrete actie op een aantal punten. Al eerder werd ook door de NOS, evenals met het onderzoek van de LSVb, de problematiek van burn outs bij studenten aan het licht gebracht. Het is duidelijk: we kunnen er niet langer omheen!

We kunnen niet de externe factoren zoals het afschaffen van het leenstelsel, oplopende studiekosten en steeds hogere verwachtingen waardoor de prestatiedruk stijgt wegnemen. Wel kunnen we randvoorwaarden scheppen voor goede ondersteuning en hulpverlening wanneer mensen in psychische nood zitten.

De gevolgen van burn-outs zijn heftig en vormen een aanslag op het leven van studenten. Student & Starter vindt daarom dat het tijd is voor actie! Allereerst zien wij graag dat de wethouder bereid is om in gesprek te gaan met de universiteit, de hogeschool, buurtteams, studentpsychologen en andere relevante organisaties om tot een plan te komen met betrekking tot deze problematiek. De vraag die daarbij centraal staat is hoe de gemeente het risico op burn-outs onder studenten kan terugdringen. Daarnaast ziet Student & Starter graag dat op de korte termijn al een aantal andere maatregelen worden genomen. Zoals het starten van bewustzijncampagnes waarbij zoveel mogelijk studentenorganisaties betrokken worden. Dit is belangrijk voor de herkenbaarheid van het probleem. Tot slot ziet Student & Starter graag dat het Buurtteam Oost zo snel mogelijk start met spreekuren op de universiteit en de hogeschool. De wachtrijen voor studentenpsychologen zijn enorm lang, met als gevolg dat veel jonge mensen te lang rond blijven lopen zonder hulp. Daarom willen wij graag dat deze spreekuren, gericht op psychische klachten onder studenten, zo snel mogelijk van start gaan!