Onderzoek naar verbetering bereikbaarheid Uithof

Onder de noemer “gebiedsverkenning Utrecht Oost” gaat het ministerie van infrastructuur en milieu onderzoek doen naar hoe de groei van de Uithof/Utrecht Science Park (USP) het best ondersteund kan worden.

De regio van het USP groeit de komende decennia fors in aantallen inwoners, banen en verkeersbewegingen. Daarom is het volgens verscheidene partijen, waaronder de hogeschool en de universiteit, maar ook de traditionele partijen in het Rijk en regio overleg, van groot belang dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een verbetering van de mobiliteitsstructuur. De partijen zijn duidelijk: er gaat gewerkt worden aan een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie met als doel om een aantrekkelijk woon-en werkmilieu, goede bereikbaarheid en hoge kwaliteit van leefbaarheid te waarborgen.

Dat klinkt allemaal nog wat ingewikkeld, maar in de praktijk is er eerst onderzoek nodig voordat er dingen aangepast en verbeterd kunnen worden. Bovendien wordt dit onderzoek ook nog eens uitgevoerd vóór de verkiezingen! Met deze snelle stap vooruit is Student & Starter heel blij.

y