De stad groeit. Waarom mag kunst en cultuur niet mee groeien?

De stad groeit. Waarom bieden we kunst en cultuur dan niet de mogelijkheid om mee te groeien zodat we alle ambities waar kunnen maken? Met die insteek ging Student & Starter 1 november het cultuurnota (klik hier als je hem wilt lezen) debat in.

Wat zijn onze standpunten?

1. Een tussen-subsidie voor nieuwe instellingen en jonge (theater-, film-, etc.-) makers. Nieuwkomers vragen vaak eenmalige (zogeheten projectmatige) subsidies aan, maar de stap naar structurele subsidies van 4 jaar is te groot. Student & Starter wil dat er voor deze jonge makers een oplossing komt in de vorm van een tussenstap tussen eenmalige en vierjarige subsidies.
2. Betrek loon- en prijsstijgingen bij de cultuursubsidies. Jaarlijks gaan loonkosten, huur en andere uitgaven omhoog, maar die prijsstijgingen worden niet meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de subsidies. Dit betekent dat instellingen steeds minder kunnen met hetzelfde geld. Wat Student & Starter betreft worden de loon- en prijsstijgingen blijvend jaarlijks geïndexeerd.
3. Kom met een structurele oplossing voor de zogenaamde ‘Club van zeven’. Dit zijn zeven instellingen die wel een positief advies kregen, maar geen geld, omdat de subsidiepot op was. Wat Student & Starter betreft, toont dit wederom aan dat het budget onvoldoende meegroeit met de ambities (en het inwoneraantal) van de stad. Er moet dan ook een structurele oplossing komen zodat deze zeven instellingen de komende vier jaar alsnog de subsidies krijgen die ze verdienen.

Al deze knopen zullen worden doorgehakt bij het debat over de programmabegroting van 10 november.